Jira är ett underbart verktyg

Sedan två år tillbaka har jag fått förmånen att arbeta dagligen med verktyg från Atlassian. Givetvis är det mycket arbete i Jira och Confluence. Men även diverse add-ons där Jira Structure är den absoluta favoriten. Det ger en så bra överblick över komplexa projektstrukturer, de visas som en hierarki. Nästan som en mindmap :-).

Jobbar du i ett företag som använder Jira, Confluence, Discovery m.fl? Upplever ni att ni inte får ut något av verktygen, att de inte ger tillräckligt bra stöd i ert utvecklingsarbete, att de upplevs som komplicerade? Tveka då inte att ta kontakt.

En projektgrupp är utvalda människor som litar på varandra

En projektgrupp är inte bara en grupp/samling av människor som råkar jobbar ihop.

En projektgrupp är utvalda människor som litar på varandra.

Att lyfta upp detta på ett projektstartsmöte skapar klart intressanta diskussioner. Vad innebär det att lita på varandra avseende att komma i tid till möten, bidraga aktivt på möten, leverera i tid m.m.

Ovanstående kompletterar definitionen på en projektgrupp på ett bra sätt.

Bra definition på team/projektgrupp!

Det finns många definitioner på vad en projektgrupp är. Nedanstående definition framtagen redan1993 är klart bra. Det var Katzenbach/Smith på Harvard Business School som satte upp denna definition på vad ett team är:

Ett litet antal personer med komplementära färdigheter,
hängivna ett gemensamt syfte och uppdrag, prestandamål och arbetssätt,
för vilket de håller varandra ömsesidigt ansvariga.

I teamet finns ett fördelat ledaransvar. Visst, en person är projektledare med ansvar för styrning m.m. Men gruppen diskuterar, beslutar och arbetar tillsammans. En för alla, alla för en.

Projektet lyckas, eller inte, och projektgruppen är laget som lyckas, eller inte. Resultatet beror inte bara på en deltagare i projektgruppen.

Katzenbach/Smith har utvecklat detta vidare både i en bok och artiklar i Harvard Business Review (2005).