Verksamhetsutveckling

Ett ständigt pågående arbete

Att utveckla ett företags verksamhet är ett ständigt pågående arbete. Det spelar ingen roll om det är ett enmansföretag eller ett internationell företag med tusentals anställda.

Vad det handlar om är att vara bäst i sin gren. Vägen dit är olika för olika företag och beror på nuläget, önskade effekter, vilka resurser som finns tillgängliga m.m.

Nedan finns några av de roller som hard facts har bemannat i samband med verksamhetsutveckling.

 • Utveckling av ledningssystem
 • Arbeta fram strategiska affärsplaner i form av att leda, driva eller deltaga i arbetet.
 • Leda workshops för identifiering och prioritering av strategiska initiativ och nödvändiga förflyttningar.
 • Driva verksamhetsutvecklingen med IS/IT som drivkraft.
 • Bidra med tekniska kunskaper och/eller vara länken mellan verksamhet och IS/IT.
 • Göra utredningar och analyser.
 • Undersökningar och analys av kundbehov.
 • Ansvara för webbplatser.
 • Segmentering av marknader och målgruppsurval.
 • Prissättning och kalkyler.
 • Försäljning både rent praktiskt och att bygga upp olika former av säljverktyg och uppföljningssystem.
 • Bygga upp partnerskap.
 • Leda och driva EU-finansierade projekt.