Upphandling

Stöd i hela processen

 

En upphandling bör genomföras i projektform. Starten i upphandlingsprojekt är viktig, speciellt att definiera omfattning och avgränsningar.

hard facts kan ta ett helhetsansvar för hela upphandlingen och fungera som projektledare, eller ge stöd i utvalda delar. Arbetet börjar med att starta projektet där verksamhetsmålet med upphandlingen definieras. En nyttovärdering har här sin givna plats. Arbetet fortsätter med att ta fram kravspecifikationen, förfrågningsunderlaget och att välja ut de leverantörer som skall få avge offert. Förfrågningsunderlaget skickas ut till leverantörerna, men det är väl investerad tid att presentera förfrågan för resp. leverantör.

Inkomna offerter utvärderas och fördjupas efter behov. Beroende på vad som upphandlas görs utvärderingen på olika sätt: kan efterfrågade egenskaper läggas in i Excel eller är det mjukare faktorer?

Till sist skall ett avtal förhandlas och undertecknas, vilket kan vara ett projekt i sig.

Sedan är det bara resten kvar, att införa den upphandlade tjänsten eller systemet. Men det är en annan historia, … som lämpligen genomförs som ett införandeprojekt.

Tveka inte att ta kontakt för en diskussion om hur hard facts kan hjälpa dig att genomföra en upphandling.