Förstudie

Den självklara starten på alla projekt

Egentligen är förstudie inget bra namn, ”Möjlighetsanalys” är ett bättre namn. För det är just möjligheterna med den tänkta satsningen som skall belysas.

Att genomföra en förstudie inför en projektstart är ett bra sätt att minska riskerna i projektet. Och att göra de risker som trots allt finns i projektet synliga för intressenter. Och därmed ökar sannolikheten att projektet löper i hamn enligt planerna.

Typiska punkter i en förstudie kan vara:

  • Inledning och bakgrund
  • Nuläge
  • Omfattning och avgränsningar
  • Intressentanalys
  • Effekt- och projektmål
  • Lösningsförslag
  • Nyttovärdering
  • Riskanalys
  • Tidplan
  • Projektorganisation

Resultatet av detta arbete dokumenteras i en förstudierapport och är beslutsunderlaget för fortsatt utveckling.

hard facts har genomfört förstudier på ett par dagar (t ex inför en flytt av ett antal webbservrar) upp till sex månader (inför beslut om uppstart av ett e-handelsprojekt).

Tveka inte att ta kontakt för en diskussion om hur hard facts kan hjälpa dig att genomföra ditt projekt med ett högt kundvärde.