Kvalitet

Mätbara kvalitetsmått

När ett projekt avslutas får beställaren svara på en enkät för att bedöma den utförda konsulttjänsten. Hela utvärderingen omfattar 9 kriterier med en skala på 1-5 där fem är högst. Resultatet till dags dato visas i stapeldiagrammet.

Sista frågan är om beställaren skulle kunna tänka sig att rekommendera hard facts till någon annan. Än så länge har inte någon kund svarat nej på den sista frågan.

  • Förväntad kvalitet (precision och noggrannhet) 80% 80%
  • Förväntad kunskap och kompetens 90% 90%
  • Förväntad samarbetsförmåga 95% 95%
  • Tidsmässig punktlighet (milstolpar i projekt, möten, etc) 80% 80%
  • Förväntad självständighet 90% 90%
  • Förväntad effektivitet 90% 90%
  • Sammanfattande bedömning (totalt sett) 90% 90%
  • Förväntad dokumentering av arbetsresultat 90% 90%
  • Förväntad språklig skicklighet i tal och skrift (svenska) 95% 95%