Kundprojekt

Ett urval av projektområden

 

Projektarbete

 • Identifiera och starta projekt
 • Leda & driva projekt
 • Ta fram arbetssätt och införa verktyg
 • Utbilda projektgrupper & beställare

Processorientering

 • Kartlägga processer
 • Utveckla processer & rutiner
 • Digitalisera processer
 • Utbilda i processarbete

E-handel

 • Förstudier
 • Projektledning
 • Produktdata (PIM)
 • Integrationer

Business case

 • Nya verksamheter
 • Uppstart av projekt

Förstudier

 • E-handel
 • Intranät
 • Nya verksamheter

Verksamhetsutveckling

 • Strategisk planering
 • Utveckling av ledningssystem (t.ex. A3)
 • Utveckling av metoder för uppföljning & styrning

Projectcoaching

 • Coaching av projektledare inom rollen
 • Individuell coachning för egen utveckling

Analyser & utredningar

 • Inköpsbeslut
 • Kundundersökningar

Upphandling & utvärdering

 • Förfrågningsunderlag
 • Utvärdering
 • Avtal
 • Projektledning upphandlingsprojekt

Produktutveckling

 • Värdemodellen

Utbildning

 • Projektarbete för projektledare, deltagare & beställare
 • Processorientering
 • Mindmapping

Mindmapping

 • Införande av arbetssätt
 • Utbildning
 • Försäljning av licenser