E-handel

För ökad kundnytta och försäljning

E-handel har utvecklats till en strategisk och viktig funktion i många företag som säljer produkter eller tjänster, fysiska eller digitala. Och från att vara en funktion helt inriktad mot konsumentmarknaden (B2C)  är det idag minst lika viktigt att kunna erbjuda t.ex. återförsäljare, leverantörer och företagskunder en e-handel (B2B).

Att utveckla och lansera en e-handel är ett omfattande projekt som påverkar i princip alla processer i företaget. E-handelsprojektet omfattar ett flertal viktiga områden.

  • Produktinformation är ett mycket viktigt område som ofta underskattas. Korrekt data är viktigt för kundupplevelsen på webbplatsen.
  • Logistik är ett område som kan stjälpa ekonomiska kalkyler om det inte utformas på ett effektiv sätt. Området omfattar även emballering, returhantering m.m.
  • Inköp måste kunna hantera en ny försäljningskanal, med ev. helt nya produktlivscykler.
  • Marknadsföring måste ske digitalt, ev. även i sociala medier.
  • Kundservice kan börja arbeta med helt nya processer, t.ex. chat.
  • Tekniska plattformen omfattar bl.a. även integration med existerande system så som affärssystemet.
  • M.m.

Tveka inte att ta kontakt för en diskussion om hur hard facts kan hjälpa dig att utveckla och lansera en e-handel för ditt företag.

 

 

 

Exempel på kunduppdrag