Förstudie är den självklara starten på alla projekt

Egentligen är förstudie inget bra namn, ”Möjlighetsanalys” är ett bättre namn. För det är just möjligheterna med den tänkta satsningen som skall belysas. Och att välja ut en av möjligheterna som projektet, och därmed alla intressenter, skall fokusera på.

Att genomföra en förstudie inför en projektstart är ett bra sätt att minska riskerna i projektet. Och att göra riskerna synliga. Och därmed ökar sannolikheten att projektet löper i hamn enligt planerna.

Läs gärna mer om vad en förstudie innehåller eller tag kontakt för en diskussion om vad en förstudie ger i ditt projekt.