Björns betraktelser

Texter om allt och inget, som förhoppningsvis är till nytta i något avseende

Stöd Wikipedia

Wikipedia är en av de största webbplatserna i världen och når 500 miljoner människor varje månad, med flera miljarder sidvisningar.

Wikipedia är något speciellt. Det är som ett bibliotek eller en allmän park. Det är som ett tempel för tänkande. En plats dit vi kan gå för att reflektera, lära oss och dela vår kunskap med andra.

Överväg att skänka 50 kr, 100 kr, 150 kr eller vadhelst du kan undvara för att skydda och upprätthålla Wikipedia.

Förstudie är den självklara starten på alla projekt

Egentligen är förstudie inget bra namn, ”Möjlighetsanalys” är ett bättre namn. För det är just möjligheterna med den tänkta satsningen som skall belysas. Och att välja ut en av möjligheterna som projektet, och därmed alla intressenter, skall fokusera på.

Att genomföra en förstudie inför en projektstart är ett bra sätt att minska riskerna i projektet. Och att göra riskerna synliga. Och därmed ökar sannolikheten att projektet löper i hamn enligt planerna.

Läs gärna mer om vad en förstudie innehåller eller tag kontakt för en diskussion om vad en förstudie ger i ditt projekt.